Pressemelding fra Veikle Balder

Veikle Balder vedtok på sin Generalforsamling 25.02.2017 denne resolusjonen:

Veikle Balder vil gjøre en innsats for å heve kaldblodshoppenes status innenfor norsk travsport.

 

DNT`s Sportsplan 2011 – 2015 hadde målsetting om å øke satsingen på hopper. Antall hoppeløp skulle fordobles og hoppenes innkjørt skulle økes fra 30 % til 40 % av den totale premiepotten for hver rase. Målsettingen ble bare delvis oppnådd. Hoppene tjener fortsatt bare en tredjedel av det hingstene og vallakene gjør.

Det ligger et stort potensiale til å få flere hester til start ved å øke kaldblodshoppenes startprosent og starthyppighet. For at det skal skje må hoppenes vilkår i sporten bedres. Eiere og trenere må finne det hensiktsmessig å satse på kaldblodshopper som løpshester.

Dersom hoppene gis bedre vilkår i løpsbanen, vil det samtidig være med på å skape et bedre salgsmarked for hopper. Det vil igjen kunne stimulere oppdretterne til å produsere flere føll. Halvparten av føllene som blir født er selvfølgelig hoppeføll. I dag er nettopp det en grunn for mange oppdrettere til ikke å bedekke. Salgbarheten og verdien på unghopper er vesentlig dårligere enn tilsvarende for hingster. Denne situasjonen vil kunne bedres ved å gi hoppene bedre vilkår i løpsbanen.

Veikle Balder slutter derfor opp om DNT`s økte satsing på hopper i 2017, slik det framgår i Løpsbulletinen for januar og februar 2017.

Det vil vi gjøre ved å bidra til at Veikle Balder Cup får egne hoppekvalifiseringer og hoppefinale. Veikle Balder vil selvsagt gjøre stas på vinnerne i hoppeklassen med krans og seiersdekken slik som i åpen klasse. Veikle Balder vil også arbeide for lik premiering i begge klasser. Andre muligheter til å stimulere økt satsing på hopper, vil bli vurdert fortløpende. Dette vil skje i samarbeid med DNT`s sportsavdeling og travbanene.

 

Kaldblodsforeningen Veikle Balder

Åsmund Sveens veg 19
2407 Elverum
org nr996004333

[email protected]