Pressemelding i forbindelse med landsutstilling for 2års hingster.

Legger ut pressemelding som er sendt ut i forbindelse med landsutstillingen for kaldblods 2års hingster.

 

Pressemelding fra Veikle Balder                                                  

Veikle Balder utnevner Norges flotteste 2-års kaldblodshingst!

 

Kåringsarrangementet på Biri har i lengre tid slitt med å samle aktører ut over de som mønstrer sine kandidater. Veikle Balders styre ønsker å bidra til at denne elitemønstringen får et løft. Derfor inviterer vi nå alle landets 2-årshingster til en landsfinale.

 

Alle inviteres

Veikle Balder ønsker å arrangere en ”landsutstilling” for 2-årige kaldblodshingster hvor det inviteres åpent, men sendes en spesiell henvendelse til samtlige eiere av de 22 sløyfehingstene, som siden april i år har blitt stilt opp på landets unghestskuer. Ovenfor disse 22 tilbys fri påmelding samt reisetilskudd for de som har mer enn 20 mils reise til Biri. Dette for å sikre oss at flest mulig tar turen. De øvrige gis ikke reisetilskudd, og avkreves en beskjeden påmeldingsavgift.

 

– Landsfinalen er på sikt tenkt for de hestene som er utstilt tidligere på året, men for inneværende år inviteres alle, da denne utstillingen ikke har vært annonsert. Vi vet at det finnes mange flotte 2-års hingster som ikke er utstilt. Neste år håper vi så at dette tiltaket vil føre til at enda flere viser sin unghest på de ordinære unghestskuene, slik at også de regionale utstillingene får et løft, sier nestleder Fredrik Eng i VB.

Kaldblods i fokus

Landsfinalen arrangeres på Biri 11-12.november, og etter en åpen bedømming inkludert travprøve på fredag, vil de tre beste individene forbli urangert med inn i lørdagens program. En rangering av disse skjer omgående etter at kåringsutnevnelsen av de eldre hingstene. Sammen med en V75-dag hvor Biri oppdretningsløp og Arne Lunds æresløp står på programmet, blir det en solid markering av kaldblodshesten denne helgen.

 

Hvorfor en travprøve vil kanskje noen spørre, når dette ikke er en del av unghestskuene. – Det viktigste er ikke å trave fortest i denne travprøven, men å framvise at individet oppfører seg og har bevegelsene i orden foran vogna. Dommerne vil selvsagt vektlegge dette i rangeringen. – Hvorvidt man mønstrer sin hingst i stor eller lav fart er opp til hver enkelt, men vi håper også at det kan finnes kjøpelystne på sidelinja, røper Veikle Balders Fredrik Eng.

Solide pengepremier

Dette håper og tror vi at skal være et bidrag til at kaldblodshesten kommer i fokus denne dagen. De tre beste hingstene vil premieres med henholdsvis kr. 15.000,- kr. 8.000,- og kr. 4.000,-.  Kanskje får vi til en offensiv som gjør at både kåringshingstene og de flotteste 2-åringene får rettmessig oppmerksomhet i media! NRK 2’s team i forbindelse med V75-sendingene må lage innslag med så vel kåringshingster som 2-åringer til sin sending …

 

– Å bruke pengepremier i utstillingssammenheng vil forhåpentligvis øke interessen, men prestisjen det vil være å ha ”Norges flotteste kaldblods 2-årshingst” på stallen tror vi likevel betyr mer, sier Fredrik Eng. Det er Veikle Balders ønske at denne utstillingen også skal inkludere 2-års hopper i 2012, og på sikt kan vi kanskje få en landsfinale for alle klasser?

Godt samarbeid

Veikle Balder har mottatt økonomisk støtte av DNT til utstillingen. – Vi er svært takknemlige for den positive dialogen både med styreleder Atle Larsen og de øvrige hos DNT, samt for velvillig innstilling hos både Norsk Hestesenters Tore Kvam, Oppland hesteeierforenings Nils Ø Valleseter og Biris sportssjef Romund Østbø. – Det har vært velvilje hos alle parter, kan Fredrik Eng fortelle.