Protokollen fra Veikle Balders Generalforsamling er ferdig signert.

Protokollen fra Veikle Balders Generalforsamling er ferdig signert.

Trykk her:  Referat-VB genfors 2021