Referat fra Generalforsamlingen

Referat fra Veikle Balders Generalforsamling Bjerke 8. mars 2014 finnes her: Referat fra generalforsamling 8.3.2014