Referat fra generalforsamling i Veikle Balder 24.02.18.

 

Lørdag 24. februar 2018 kl 18.00 på Thon Hotel Linne.

 

Det var 26 medlemmer tilstede. DNTs styreleder Knut Weum og TGNs redaktør Truls G. Pedersen var også tilstede.

 

 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Det var ingen innvendinger til innkallingen og sakslisten, og dette ble godkjent.

 

 1. Valg av ordstyrer

Knut Weum ble valgt ved akklamasjon.

 

 1. Valg av referent og to personer til å skrive under møteprotokollen

Cecilie H. Andersson ble valgt som referent ved akklamasjon.

Jan Schou og Freddy S. Andersen ble valgt til å skrive under protokollen ved akklamasjon.

 

 1. Behandle og godkjenne styrets årsmelding

Sekretær Vidar Arnesen leste årsmeldingen punkt for punkt. Noen punkter ble kommentert:

 • Styret er fornøyd med 10 % økning av medlemsmassen i 2017, og jobber for ytterligere 10 % økning for 2018.
 • Leder Fredrik Eng berømmet styrets medlemmer og de ulike komiteene for meget godt utført jobb i beretningsåret.
 • Veikle Balders strategi i det politiske samarbeidet er å være godt forberedt med dokumentert bakgrunnsinformasjon og ha saklige framlegg uten å være «aggressive».
 • Tor Martin Moe ga styret honnør for å ta tak i travpolitiske utfordringer og den måten dette blir gjort på.
 • Cecilie H. Andersson berømmet styret for profileringen av Lannem Silje og føllet rundt finalen i Veikle Balder Cup.

Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Behandle og godkjenne styrets årsregnskap og budsjett

Kasserer Lasse Holmen redegjorde for regnskapet og kommenterte de ulike postene. Det var et underskudd på kr 43 961,23. Det ble forklart med at det er betalt for tre utgivelser i 2017, mot en i 2016, at TGN har blitt brukt til å lage ny layout på Årskavalkaden og økte kostnader rundt Landsfinalen. Revisjonsberetningen ble lest opp.

 

Regnskapet ble enstemmig vedtatt, og styret ble gitt ansvarsfrihet.

 

Kasserer Lasse Holmen redegjorde for budsjettet og kommenterte de ulike postene. Det er budsjettert med et underskudd på kr 6500.

 

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Fastsette medlemskontingent for neste kalenderår

Medlemskontingenten er på kr 350, og det foreslås uendret. Det ble enstemmig vedtatt.

 

 

 1. Foreta valg i følgende rekkefølge:
 • leder for ett (1) år

Valgkomiteens innstilling: Fredrik Eng.

 

 • øvrige styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling: Lasse Holmen og Vidar Arnesen.

 

 • nestleder blant styrets medlemmer

Valgkomiteens innstilling: Målfrid Vatne.

 

 • varamedlemmer til styret

Valgkomiteens innstilling: 1. Stine Marlen Bendiksen. 2. Anita Henriksen. 3. Merete Viksås.

 

 • to (2) revisorer, samt ett (1) varamedlem

Valgkomiteens innstilling: Leif B. Hauge og Jorun Åse Eide Raknes. Vara: Roar Hop.

 

 • valgkomité (tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem)

Valgkomiteens innstilling: Cecilie H. Andersson (3 år). Vara: Hilde Mari Stumberg.

 

 • redaksjonskomité

Valgkomiteens innstilling: Målfrid Vatne, Vidar Arnesen og Guri Gjermundshaug.

 

 • utstillingskomité

Valgkomiteens innstilling: Målfrid Vatne, Tor Finstad, Tor Ørjan Johansen, Egle Morstad og Ola Martin Aasen.

 

Alle ble valgt ved akklamasjon.

 

 

 1. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og kasserer/sekretær

Valgkomiteens innstilling: Uendret. Leder kr 10 000, øvrige styremedlemmer kr 2 000. Kjøregodtgjørelsen er på 2 kr pr. km. Det ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Innkomne saker fra styre og medlemmer

Disse sakene ble behandlet før sak 4:

 • Styrets forslag til lovendringsforslag § 3 og § 5 ble enstemmig vedtatt.
 • Valgkomiteens lovendringsforslag § 8 ble enstemmig vedtatt.
 • Bjørn Kåre Herbjørnrøds forslag om «Åpen post» etter generalforsamlingen ble enstemmig vedtatt.
 • Sverre Stangs og styrets forslag om endring i tildelingskriterier til Veikle Balders Hederspris er sammenfallende og ble enstemmig vedtatt.

 

Etter generalforsamlingen ble Veikle Balders Hederspris utdelt til Henrik Kulblik og Tor-Martin Moe for fortjenestefull innsats for kaldblodshesten. Deretter var det «Åpen post».

 

 

 

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.