Reisetilskudd

Reisetilskudd til de «sløyfehingstene» med mer enn 20mils reiseavstand utbetales en av de nærmeste dagene.

 

F