Sak fremmet av Veikle Balder; Handlingsplan DNT

 

 

 

Leder i Veikle Balder Hans Emil Hansen ved premieutdelingen Veikle Balder Cup 2013.
Leder i Veikle Balder Hans Emil Hansen ved premieutdelingen Veikle Balder Cup 2013.

Leder Hans Emil Hansen fremmet  sak  i møte 18.desember2013 med DNT i Hestesportens Hus, sammen med samarbeidene organisasjoner.

På DNT sin høstkonferanse, avholdt på Gardemoen, presenterte styremedlem Carl Petter Brun handlingsplanen for perioden 2010 – 2015.

Han oppfordret videre til innspill på handlingsplanen.

 

Handlingsplanen er utarbeidet som et omfattende dokument. Meningen er at den skal være en funksjonell og konkret handlingsplan.

Handlingsplanen som dokument skal peke framover for norsk travsport, og har satt opp fem hovedmålsettinger:

  1. Flere hesteeiere.
  2. Økt produksjon av bedre hester.
  3. Flere publikummere
  4. Økt spilleomsetning
  5. Flere spillere

 

For å nå disse målene sier handlingsplanen at vi må ha en organisasjon som jobber målrettet. En organisasjon med klare målsettinger,

klare ansvarsfordelinger og markerte organisatoriske grep for å markere hvem som har ansvaret for hva, og

hvordan vi skal jobbe mest mulig effektivt for å nå målene.

I tillegg til klare organisatoriske skillelinjer må vi ha en systematisk utvikling av de yrkesgruppene som er

nødvendige for å nå disse målene. Denne planen skal behandle DNTs oppgaver. Siden spill er helt avgjørende

for vår videre utvikling er det viktig at Norsk Rikstoto utvikles til Norges beste spilleorganisasjon. Dette krever

en sterk og målrettet organisasjon på både styre, administrativt – og faglig nivå.

 

Synspunkter.

Etter å ha vurdert handlingsplanen ser vi at dokument er grundig men omfattende slik at budskapet kan forsvinne. Det er viktig at handlingsplanen kan fungere som et arbeidsdokument med konkret målstyring, tiltak og ansvarliggjøring. Dokumentet bør derfor ha noen tydelige hovedlinjer som både trekker fram essensen i budskapet som DNT vil at skal være viktig og vise retning for nødvendige prosesser.

Når det gjelder strategi, så er dette et krevende område, som berører motstridende interesser. Vi ser at fagblad og internett kanaler gjentatte ganger skriver at det må endringer til, og etterlyser handling ifra politisk og adm. ledelse. Det er lett å kritisere, men positive og konstruktive endringsforslag ser det ut til å være vanskelig å komme opp med.

Vi tror DNT og travsporten har mye å vinne på bevisst satsing på å styrke en bred samfunnsmessig omdømmebygging, dvs. gjøre sporten troverdig og tillitsvekkende for store deler av folket. Dette er ikke gjort på en dag, men kan gjennomføres med møysommelig å ta: «steg for steg».

 

Omorganisering og ny struktur kommer. Prosjekt Banedrift er en av DNT s store saker. Her handler det om å samle hele Trav Norge slik at sporten rasjonaliseres og effektiviseres. Dette er høyeste prioriterte oppgave for DNT. Og det er en oppgave som Landbruks- og Matdepartementet har pålagt sporten. I en organisasjon som DNT vil dette nødvendigvis ta tid å få på plass. Kanskje lenger tid enn i det private næringsliv? Det beror på hvilken lederstruktur man tar sikte på i gjennomføringen, skal de tusen blomster blomstre eller skal det være mer sentralstyrt? Her er mange meninger, som kommer fram. Og det dreier seg fort om særinteresser og maktkamp. Skal travsporten kunne konkurrere med andre sportsformer som underholdningsverdi, må den appellere til et bredere lag av befolkningen.

 

Alle innen trav og galoppsporten må innstille seg på forandring i årene som kommer. Derfor må det nødvendigvis komme avgjørelser som kan være tunge for noen, men samtidig helt nødvendig for at sporten videre skal sikres for framtiden. Det er viktig at man får en konstruktiv prosess som gjør det mulig å sikre at alle gode forslag blir vurdert.

 

Handlingsplanen skal være et dokument som skal peke framover for norsk travsport. Dette er hovedmålsettingen og nedfelt i handlingsplanen 2010 – 2015.

Forslag til endring.

De fem hovedmål som er nedfelt i handlingsplanen er i dagens situasjon vanskelig å nå. Videre er dokument omfattende slik at budskapet kan forsvinne.

Innspill til handlingsplanen. Travsport må re-defineres som folkesport.

Et overordnet slagord vil med dette kunne være: Travsport for alle!

 

 

Hans Emil Hansen

Veikle Balder