Sak fremmet av Veikle Balder; Handlingsplan DNT

 

 

 

Leder i Veikle Balder Hans Emil Hansen ved premieutdelingen Veikle Balder Cup 2013.
Leder i Veikle Balder Hans Emil Hansen ved premieutdelingen Veikle Balder Cup 2013.

Leder Hans Emil Hansen fremmet  sak  i møte 18.desember2013 med DNT i Hestesportens Hus, sammen med samarbeidene organisasjoner.

På DNT sin høstkonferanse, avholdt på Gardemoen, presenterte styremedlem Carl Petter Brun handlingsplanen for perioden 2010 – 2015.

Han oppfordret videre til innspill på handlingsplanen.

 

Handlingsplanen er utarbeidet som et omfattende dokument. Meningen er at den skal være en funksjonell og konkret handlingsplan.

Handlingsplanen som dokument skal peke framover for norsk travsport, og har satt opp fem hovedmålsettinger:

  1. Flere hesteeiere.
  2. Økt produksjon av bedre hester.
  3. Flere publikummere
  4. Økt spilleomsetning
  5. Flere spillere

 

For å nå disse målene sier handlingsplanen at vi må ha en organisasjon som jobber målrettet. En organisasjon med klare målsettinger,

klare ansvarsfordelinger og markerte organisatoriske grep for å markere hvem som har ansvaret for hva, og

hvordan vi skal jobbe mest mulig effektivt for å nå målene.

I tillegg til klare organisatoriske skillelinjer må vi ha en systematisk utvikling av de yrkesgruppene som er

nødvendige for å nå disse målene. Denne planen skal behandle DNTs oppgaver. Siden spill er helt avgjørende

for vår videre utvikling er det viktig at Norsk Rikstoto utvikles til Norges beste spilleorganisasjon. Dette krever

en sterk og målrettet organisasjon på både styre, administrativt – og faglig nivå.

 

Synspunkter.

Etter å ha vurdert handlingsplanen ser vi at dokument er grundig men omfattende slik at budskapet kan forsvinne. Det er viktig at handlingsplanen kan fungere som et arbeidsdokument med konkret målstyring, tiltak og ansvarliggjøring. Dokumentet bør derfor ha noen tydelige hovedlinjer som både trekker fram essensen i budskapet som DNT vil at skal være viktig og vise retning for nødvendige prosesser.

Når det gjelder strategi, så er dette et krevende område, som berører motstridende interesser. Vi ser at fagblad og internett kanaler gjentatte ganger skriver at det må endringer til, og etterlyser handling ifra politisk og adm. ledelse. Det er lett å kritisere, men positive og konstruktive endringsforslag ser det ut til å være vanskelig å komme opp med.

Vi tror DNT og travsporten har mye å vinne på bevisst satsing på å styrke en bred samfunnsmessig omdømmebygging, dvs. gjøre sporten troverdig og tillitsvekkende for store deler av folket. Dette er ikke gjort på en dag, men kan gjennomføres med møysommelig å ta: «steg for steg».

 

Omorganisering og ny struktur kommer. Prosjekt Banedrift er en av DNT s store saker. Her handler det om å samle hele Trav Norge slik at sporten rasjonaliseres og effektiviseres. Dette er høyeste prioriterte oppgave for DNT. Og det er en oppgave som Landbruks- og Matdepartementet har pålagt sporten. I en organisasjon som DNT vil dette nødvendigvis ta tid å få på plass. Kanskje lenger tid enn i det private næringsliv? Det beror på hvilken lederstruktur man tar sikte på i gjennomføringen, skal de tusen blomster blomstre eller skal det være mer sentralstyrt? Her er mange meninger, som kommer fram. Og det dreier seg fort om særinteresser og maktkamp. Skal travsporten kunne konkurrere med andre sportsformer som underholdningsverdi, må den appellere til et bredere lag av befolkningen.

 

Alle innen trav og galoppsporten må innstille seg på forandring i årene som kommer. Derfor må det nødvendigvis komme avgjørelser som kan være tunge for noen, men samtidig helt nødvendig for at sporten videre skal sikres for framtiden. Det er viktig at man får en konstruktiv prosess som gjør det mulig å sikre at alle gode forslag blir vurdert.

 

Handlingsplanen skal være et dokument som skal peke framover for norsk travsport. Dette er hovedmålsettingen og nedfelt i handlingsplanen 2010 – 2015.

Forslag til endring.

De fem hovedmål som er nedfelt i handlingsplanen er i dagens situasjon vanskelig å nå. Videre er dokument omfattende slik at budskapet kan forsvinne.

Innspill til handlingsplanen. Travsport må re-defineres som folkesport.

Et overordnet slagord vil med dette kunne være: Travsport for alle!

 

 

Hans Emil Hansen

Veikle Balder

 

 

 

 

 

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.