Saker til dialogmøte mellom DNT’s administrasjon og de samarbeidende organisasjonene 20.06.17.

 

Vedr auksjonsløp for kaldblodshester

  • VB er positive til DNTs tanke om å arrangere auksjonsløp for treårige kaldblodshester. Vi registrerer at dette er et delvis innskuddsfinansiert løp for varmblodshestene arrangert for treåringer. For de kalde bør dette arrangeres på sommeren som 3 åringer. Vi foreslår et løp over 2100meter med 20 meter godtgjørelse for hopper. Vi foreslår at det arrangeres i forbindelse med en held som ikke har et storløp for kaldblods treåringer, f. Eks Märtahelgen på Biri eller i forbindelse med Forus Open. Det kan diskuteres om løpet skal gå med lavere førstepremie og selvfølgelig da uten innskudd. Vi ønsker å diskutere evt finansiering med DNT da vi mener at auksjonen er dyr nok å melde til som den er.

Innspill vedr premiesjansen for derby og kriteriet for kaldblodshestene.

  • VB ser nå at premiesjansen er i ferd med å bli en suksess og støtter opp om denne, jmfr vårt styrevedtak fra 2016. Målsettingen må være å få i gang premiesjansen. Dersom det er lettere å få med kaldblodseierne på premiesjansen med derbyløpene som innsats, vil VB støtte et slikt forsøk.

Oppdretterpremier

  • VB er bekymret for den avkortningen som ble gjort mtp oppdretterpenger for norskfødte hester som startet i Sverige i 2016. Slik vi ser det regulerer den Norsk-Svenske kaldblodsavtalen dette og oppdrettersatsene må harmoniseres. Vi mener Norge og Sverige må sees på som et rike når det gjelder oppdretterpremier hos kaldblodshesten, slik kaldblodsavtalen forutsetter.
  • VB beregninger viser at oppdrettere av kaldblodshester mottok 13% i gjennomsnitt av innkjørt på startende hester i Norge i 2016. Tallet for varmblodshester var 17%. Hvis man legger til grunn at disse tallene er beregnet ut fra startende hester og at kaldblodshesten har lavere startprosent blir forskjellen enda større. Vi ønsker en redegjørelse av DNT for denne forskjellen da vi synes at den er urimelig.

Veikle Balder Cup

  • VB ønsker å støtte opp om hoppenes stilling i norsk travsport. Alle positive virkninger av større satsing på hoppene er for lengst beskrevet. Dette må også gjelde for de hoppene som ikke klarer å kvalifisere seg til hoppekriteriet eller hoppederby. Veikle Balder Cup bør på sikt få egne hoppeavdelinger og egen finale for hoppene. Som en midlertidig løsning, i påvente av at det blir nok hopper til å fylle løpene, foreslår VB å gi hoppene fordel i kvalifiseringsløpene. Det kan gjøres med å gi hoppene distansefordel eller høyere grunnlagsgrense.
  • Det er ønskelig, men ingen forutsetning at finalene kjøres samme dag. På sikt bør finale for hoppene og åpen klasse kjøres samme dag.

Hvordan går det med Biri Oppdretningsløp?

  • VB ønsker en oppdatering på hvordan man tenker i forhold til hoppeavdelingen på Biri Oppdretningsløp i framtiden. Forslaget om å avvikle hoppeavdelingen harmonerer ikke med DNTs hoppestrategi. Vi er bekymret for dette og ønsker at dette løpet består med egen hoppeavdeling.

 

Mvh

Fredrik Eng

Leder Veikle Balder

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.