Saker til dialogmøte mellom DNT’s administrasjon og de samarbeidende organisasjonene 20.06.17.

 

Vedr auksjonsløp for kaldblodshester

  • VB er positive til DNTs tanke om å arrangere auksjonsløp for treårige kaldblodshester. Vi registrerer at dette er et delvis innskuddsfinansiert løp for varmblodshestene arrangert for treåringer. For de kalde bør dette arrangeres på sommeren som 3 åringer. Vi foreslår et løp over 2100meter med 20 meter godtgjørelse for hopper. Vi foreslår at det arrangeres i forbindelse med en held som ikke har et storløp for kaldblods treåringer, f. Eks Märtahelgen på Biri eller i forbindelse med Forus Open. Det kan diskuteres om løpet skal gå med lavere førstepremie og selvfølgelig da uten innskudd. Vi ønsker å diskutere evt finansiering med DNT da vi mener at auksjonen er dyr nok å melde til som den er.

Innspill vedr premiesjansen for derby og kriteriet for kaldblodshestene.

  • VB ser nå at premiesjansen er i ferd med å bli en suksess og støtter opp om denne, jmfr vårt styrevedtak fra 2016. Målsettingen må være å få i gang premiesjansen. Dersom det er lettere å få med kaldblodseierne på premiesjansen med derbyløpene som innsats, vil VB støtte et slikt forsøk.

Oppdretterpremier

  • VB er bekymret for den avkortningen som ble gjort mtp oppdretterpenger for norskfødte hester som startet i Sverige i 2016. Slik vi ser det regulerer den Norsk-Svenske kaldblodsavtalen dette og oppdrettersatsene må harmoniseres. Vi mener Norge og Sverige må sees på som et rike når det gjelder oppdretterpremier hos kaldblodshesten, slik kaldblodsavtalen forutsetter.
  • VB beregninger viser at oppdrettere av kaldblodshester mottok 13% i gjennomsnitt av innkjørt på startende hester i Norge i 2016. Tallet for varmblodshester var 17%. Hvis man legger til grunn at disse tallene er beregnet ut fra startende hester og at kaldblodshesten har lavere startprosent blir forskjellen enda større. Vi ønsker en redegjørelse av DNT for denne forskjellen da vi synes at den er urimelig.

Veikle Balder Cup

  • VB ønsker å støtte opp om hoppenes stilling i norsk travsport. Alle positive virkninger av større satsing på hoppene er for lengst beskrevet. Dette må også gjelde for de hoppene som ikke klarer å kvalifisere seg til hoppekriteriet eller hoppederby. Veikle Balder Cup bør på sikt få egne hoppeavdelinger og egen finale for hoppene. Som en midlertidig løsning, i påvente av at det blir nok hopper til å fylle løpene, foreslår VB å gi hoppene fordel i kvalifiseringsløpene. Det kan gjøres med å gi hoppene distansefordel eller høyere grunnlagsgrense.
  • Det er ønskelig, men ingen forutsetning at finalene kjøres samme dag. På sikt bør finale for hoppene og åpen klasse kjøres samme dag.

Hvordan går det med Biri Oppdretningsløp?

  • VB ønsker en oppdatering på hvordan man tenker i forhold til hoppeavdelingen på Biri Oppdretningsløp i framtiden. Forslaget om å avvikle hoppeavdelingen harmonerer ikke med DNTs hoppestrategi. Vi er bekymret for dette og ønsker at dette løpet består med egen hoppeavdeling.

 

Mvh

Fredrik Eng

Leder Veikle Balder