Samarbeidsprosjekt mellom Veikle Balder og Wångenstudenten Ida Brekke.

Samarbeidsprosjekt mellom Veikle Balder og Wångenstudenten Ida Brekke.Ida Brekke

Wångenstudenten Ida Brekke fra Voss skal prøve å finne svaret på hva kaldblodstraverens eksteriør betyr for dens prestasjon. Hun holder på med sitt hippologiske eksamensarbeid ved Wången, som ligger under Sveriges Lantbruksuniversitet. Prosjektet et samarbeidsprosjekt mellom Veikle Balder og Ida Brekke/Wången. Veikle Balder har vært med og formet problemstillingen og stiller til rådighet sitt materiale fra alle de sju Landsfinalene som er gjennomført. Ida Brekke holder på å sammenstille resultatene til hestene vist på Veikle Balders Landsfinale. Dette skal hun sammenligne de med hester som ikke ble kvalifisert, samt hele årgangen med kaldblodstravere. Slik kan hun finne ut om det finnes noe samband mellom eksteriør og prestasjoner hos kaldblodstraveren. Hun gjør også en litteratur studie innen emnet eksteriør og alt skal presenteres i studien «The effect of the coldblooded trotters exterior on its performance». Få, eller kanskje ingen, slik studie er gjort tidligere.

Veikle Balder synes det er flott at vi kan bidra med data og kompetanse for å få belyst problemstillingen med denne pilotstudien, og ser fram i mot et fruktbart samarbeid. Ida Brekke vil også skrive en populærvitenskapelig artikkel til Veikle Balders medlemsblad og planen er at resultatene skal presenteres på et minisymposium under Veikle Balders Landsfinale fredag 12 oktober på Biri Travbane.

Voje Maren, dagens hest på Landsfinalen 2017 og vinner av Stokriteriet 2018, er med i studien.!