Send inn forslag på Hederspris mottaker 2018

Hedersprisen 2017 ble tildelt til to flotte ambassadører for kaldblodshesten, Henrik Kulblik og Tor-Martin Moe

Veikle Balders Hederspris ble til i 2013, og kan tildeles hesteeiere, oppdrettere og personer som organisasjonsmessig har gjort en særlig fortjenestefull innsats, i samsvar med foreningens formål:

https://veiklebalder.no/foreningen/veikle-balders-hederspris/

Send forslagene til:[email protected]