Spørreundersøkelse om oppdretterpenger.

 

Veikle Balders styre ønsker å vite hva medlemmene mener om temaet ”Oppdretterpenger”. Vi har derfor sendt ut en kort spørreundersøkelse på mail. Svarene skal brukes i et saksframlegg til DNT. Vi ønsker at dere svarer på denne. Svarfrist 20.10.17.

 

Fredrik Eng

Leder i Veikle Balder