Spørreundersøkelse vedrørende oppdretterpenger blant Veikle Balders medlemmer.

 

 

I dialogmøter mellom DNTs administrasjon og de samarbeidende organisasjonene har Veikle Balder tatt opp forskjellen i utbetaling av oppdretterpenger mellom traverrasene. Det totale beløpet knyttet til forpliktede oppdretterpremier fra løp på norske baner for hele 2016 ble kr. 25 479 808,- hvorav det til kaldblodshestene har blitt utbetalt kr. 11 483 333,- og til varmblodshestene kr. 13 995 975,- I 2016 startet det 1865 kaldblodshester som til sammen tjente 87387150,- på norske baner. I 2016 startet det 1727 varmblodshester som tjente til sammen 81646250,- på norske baner. Hver kaldblods starthest tjente 46856,4 kr i gjennomsnitt i Norge. Oppdretterne av disse fikk i snitt utbetalt 6157,3 i oppdretterpenger(13%). Hver varmblods starthest tjente 47276,3 kr i gjennomsnitt i Norge. Oppdretterne av disse fikk i snitt 8104,2 kr i oppdretterpenger(17%).

Hvis man legger til grunn at disse tallene er beregnet ut fra startende hester og at kaldblodshesten har lavere startprosent, blir forskjellen enda større. Vi har ennå ikke fått noen fullgod redegjørelse for dette forholdet, slik vi har etterlyst. Satsene for oppdretterpremier er høyere i Sverige for kaldblodshesten enn i Norge, i strid med norsk – svensk kaldblodsavtale. DNT er raseorganisasjon for kaldblodstraveren med ansvar for bevaring og forvalting av rasen. Som en særnorsk hesterase bør kaldblodshesten, etter Veikle Balders mening, sikres likeverdige oppdretterpenger som svenske kaldblodshester og norskfødte varmblodshester.

Veikle Balder gjennomførte en spørreundersøkelse på e-post blant sine medlemmer mellom den 16. og 20. Oktober 2017. Vi har pr 21. Oktober i år 721 medlemmer men vi har e-postadresse til 560. Det ble derfor sendt ut 560 spørreskjemaer. Vi mottok 255 svar, hvorav 200 var komplette. Vi stilte 6 spørsmål:

 

 1. Hva er din funksjon i travet?
 2. Eier(46,3%)
 3. Oppdretter(34,9%)
 4. Kusk(1,6%)
 5. Trener(6,3%)
 6. Annet(10,9%)

 

Flere deltakere savnet å kunne krysse av på flere svaralternativer på spm. 1.

 

 1. Er du fornøyd med dagens oppdrettersatser?
 2. Ja(38.4%)
 3. Nei(56.1%)
 4. Annet(4,5%)

 

 1. Hvordan bør oppdretterpengene fordeles?
 2. Det bør gis høyest satser til unghestene(29,2%)
 3. Det bør være lik sats under hele karrieren(64,3%)
 4. De eldste hestene bør ha høyest satser(1,0%)
 5. Annet(5,5%)

 

 

 1. Hvis du kunne velge mellom økte oppdretterpenger og økte hesteeierpremier ville du valgt..
 2. Økte oppdretterpremier(27,0%)
 3. Økte hesteeierpremier(68,5%)
 4. Annet(4,5%)

 

 1. Oppdretterpenger opptjent i utlandet bør utbetales etter følgende prinsipp..
 2. Uavkortet og etter samme prinsipp som i Norge(63,3%)
 3. Det bør ikke utbetales oppdretterpenger på utenlandsstarter(5,5%)
 4. Det bør settes av en pott til fordeling som i dag(26,6%)
 5. Annet(5,5%)

 

 1. Oppdrettersatsene er i dag forskjellige for varm og kaldblodshester. Jeg synes..
 2. Det er fornuftig da hesterasens egenskaper og utvikling er forskjellig(17,0%)
 3. Det bør være like satser for begge raser uavhengig av forskjell i utvikling og egenskaper(80,5%)
 4. Annet(2,5%)

 

 

Konklusjon: Det er på langt nær alle medlemmer som har svart på undersøkelsen. Bakgrunnen kan være at den er gjort på e-post med forholdsvis kort frist.  Man kan også diskutere om det skulle vært stilt andre evt. flere spørsmål, men hensikten var å gjøre det enkelt. Man skal derfor være forsiktig med å legge for mye i resultatet, men ta resultatet for det det er. Vi synes uansett at vi fikk høy svarprosent forholdene tatt i betraktning. Det sier oss at Veikle Balders medlemmer er engasjert i dette temaet. Det bør også legges til at svarene på spørsmål 3 og 4 samsvarer godt med en spørreundersøkelse vi gjorde i 2015. Vi synes vi kan konkludere med at:

 

–           Flertallet av Veikle Balders medlemmer er misfornøyd med dagens oppdrettersatser.

–           De fleste av Veikle Balders medlemmer mener det bør utbetales lik prosentsats gjennom hele karrieren i oppdretterpenger.

–           Veikle Balders medlemmer mener, stort sett, at økte hesteeierpremier er viktigere enn økte oppdrettersatser.

–           Veikle Balders medlemmer mener det bør uavkortet utbetales oppdretterpenger på starter i utlandet etter samme prinsipp som i Norge.

–           Veikle Balders medlemmer mener, i hovedsak, det bør være likeverdige satser for varm og kaldblodshester med tanke på oppdretterpenger.

 

 

 

Elverum 25.10.17

 

Fredrik Eng

Leder Veikle Balder

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.