Sportskomiteen er i gang…

Veikle Balder har et godt samarbeid med både den politiske- og administrative ledelsen i DNT. Vi blir tatt med på råd i ulike sammenheng. En av de utfordringene norsk travsport står overfor, er å fylle løpene med hester. Veikle Balder har blitt bedt om å komme med innspill i forhold til den utfordringen. Styret har derfor nedsatt en sportskomité, og de har allerede hatt sitt første møte (2. juli). Du kan lese mer om sportskomiteen, deres mandat og hvem som er medlemmer HER.