Statutter Veikle Balder Mesterskapet 2021

Velkommen til Veikle Balder Mesterskapet 2021! Veikle Balder inviterer til Mesterskap for kaldblodstravere på Stavsplassen, Tretten, helgen 18-19 september. Det er aller første gang et slikt Mesterskap arrangeres og vi håper nettopp du vil være med på årets kaldblodsfest. 😊

Veikle Balder Mesterskapet (VBM) er en kombinert konkurranse der formålet er å fremme allsidig bruk av kaldblodstraveren. Mesterskapet består av ulike ride- og kjøreøvelser, tilpasset kaldblodstraverens egenart, slik at ekvipasjens allsidige ferdigheter blir vektlagt. Grenmesterskapene er tilrettelagt for ekvipasjer som er spesielt gode i enkeltdisipliner. 

Grunnet nedsatt stevneaktivitet pga. Covid-19 er det redusert kvalifikasjonskrav for årets Mesterskap.

Link til Arrangement FB: (1) Veikle Balder Mesterskapet 2021 | Facebook

Link til Veikle Balder Mesterskapet 2021 sin FB-side: (1) Veikle Balder Mesterskapet 2021 | Facebook

For mer informasjon om Mesterskapet se Veikle Balders hjemmeside : Veikle Balder Mesterskapet 2021 – Veikle Balder

 

 

 

 

Sterk Odd og Kusk Helen Thoren skal delta i Veikle Balder Mesterskapet 2021