Statutter Veikle Balders Allsidighetscup 2021

Påmelding til årets Allsidighetscup 2021 er nå åpen.

Årets statutter har noen revideringer; bl.a. er premiepengene øket, lokalkjøring blir tilgodesett med tilleggspoeng, og det gis også tilleggspoeng for deltagelse i Veikle Balders Mesterskap.  For mere info om Allsidighetscupen se her: https://veiklebalder.no/foreningen/veikle-balders-allsidigehetscup/

Intensjonen for cupen er å få flest mulig kaldblodstravere ut på stevne, få promotert kaldblodstraveren som en allsidig hest og vist rasens bruksverdi. Veikle Balder håper dette kan bidra til flerbruk og etterbruk av kaldblodstravere, og at mange ønsker å bruke sine kaldblodstravere i organiserte aktiviteter.

Statutter og info om påmelding

Bilde: Alm Sentan, deltager i Allsidighetscupen 2020. Foto: Live Holmebakken