Stiftelsesmøteprotokollen lagt ut!

Se under «foreningen» og «årsmøteprotokoller».