Større vektlegging av travprøven på Landsfinalen

På bakgrunn av evaluering av de siste års landsfinaler og med ønske om en videreutvikling av Veikle Balders Landsfinale, har utstillingskomiteen etter samråd med styret, bestemt at travprøven vil vektlegges noe mer i bedømmelsen av hestene.

 

Travprøve Veikle Balders Landsfinale. Smedheims Solan og Åsafaksa
Travprøve Veikle Balders Landsfinale 2013. Smedheim Solan og Åsafaksa

 

Travprøven er som tidligere 1000m, med tidtaking siste 500. Det vil bli innført poengsetting av travprøven, der dommerne vurderer hestens travmekanikk, og at den har et rent, veivinnende og rytmisk trav. Farten tillegges en viss betydning og teller med i vurderingen.

 

Lannem Silje og Ola M Skrugstad ved travprøven Veikle Balders Landsfinale 2012
Lannem Silje og Ola M Skrugstad ved travprøven Veikle Balders Landsfinale 2012

 

Om hesten traver dårlig/ureint vil det trekke ned.

 

Veikle Balders Utstillingskomite ved Målfrid Vatne