Styreseminar i Sikkilsdalen om hestevelferd.

Sikkilsdalen sett fra toppen av Sikkilsdalshorn. Foto: Stine Marlen Bendiksen.

Styret i Veikle Balder hadde styremøte/styreseminar i Sikkilsdalen 23-25.8.19. Foreningen har nå satt hestevelferd på programmet. Vi har hatt en innholdsrik, arbeidsom men ikke minst inspirerende helg. Takk til LMD for lån av Departementshytta, NHS ved Tore Kvam for velvillighet samt gjeterne Jens Tangen og Einar Slettum for inspirasjon og hyggelig samvær.

Styret sammen med gjeter Jens Tangen. Foto: Stine Marlen Bendiksen.

Hvilke lover og forskrifter regulerer ”hestevelferden”? Hvordan står det til med hestevelferden blant kaldblodsrasen? Finnes det spesielle utfordringer? Hva kan VB bidra med for å bedre hestevelferden? Dette er blant spørsmålene som ble grundig diskutert og drøftet. Resultatet kan du blant annet lese om i Vårnummeret for 2020. Vi har også styrebehandlet en rekke saker.

Styret på toppen av Sikkilsdalshorn. Foto: Stine Marlen Bendiksen.