Minneord. Tormod Rundhaugen (1943-2020).


Foto: Arild Hansen


Styret i Veikle Balder har med stor sorg mottatt meldingen om at Tormod Rundhaugen har gått bort. 

Tormod Rundhaugen begynte sitt arbeidsliv med hest i tømmerskogen. Militærtjenesten avtjente han i kløvkompaniet på Starum. På den veien tilegnet Tormod seg grunnleggende forståelse og kunnskap om hesten. Den forståelsen som gjorde Tormod til en svært høyt respektert hestekar.

Tormod ble medlem i Veikle Balder tidlig etter at foreningen ble stiftet. Han ble tildelt Veikle Balders Hederspris for sin lange og tro tjeneste i kaldblodstraveren tegn, på foreningens Generalforsamling i 2015. Det var en glad og beveget Tormod som tok imot prisen. Vi vet at han satte den utmerkelsen høyt. Den viktigste grunnen for at Tormod fikk Hedersprisen, var at han så gjerne delte den enorme kompetansen sin med alle som spurte. Det er mange som kan takke Tormod for gode råd om trening og balansering av kaldblodshester. 

Her er artikkelen om Hedersprisen fra 2015.

Vi minnes Tormod som et varmt og omtenksomt menneske som bare hadde godt å si om andre. Han hadde en lun humor og var en glimrende historieforteller. Tormod var alltid tilstede på Veikle Balders Generalforsamlinger, alltid med oppmuntrende ord om foreningens virke. De ordene varmet og inspirerte.

Her kan du lese mer om Tormod Rundhaugen fra Årskavalden 2015.

Våre tanker går nå til hans nærmeste familie. 

Vi lyser fred over Tormod Rundhaugens minne.

Leder Målfrid Vatne

Nestleder Vidar Arnesen