Temamøte Innavl

Innavl i kaldblodshesten er noe som opptar flere og flere av oss. Er vi på vei til å avle rasen inn i et hjørne, er det ingen fare, og hva kan vi evt gjøre med situasjonen? For å belyse dette litt nærmere inviterer vi til et temamøte i peisestua på Bjerke lørdag 20. Februar kl 10.30, hvor vi har fått avlsjef i DNT; Anders Järnerot, medlem i norsk-svensk kaldblodskomite; Ole Ødegård og forfatter Hans-Erik Uhlin til å innlede med sine syn på saken, og så blir det debatt etterpå.

Arrangementet er åpent for alle, og vi håper så mange som mulig møter opp.

Temamøte om innavl hos kaldblodshesten