Tragisk kutt i oppdretterpenger.

Unghingster på beite på Gran. Foto Hans Emil Hansen
Unghingster på beite på Gran. Foto Hans Emil Hansen

Etter at nyheten om kutt i oppdretterpenger ble vedtatt i DNT i forrige uke har det vært mange telefoner til Veikle Balder av oppdrettere som er oppgitt over endrede rammebetingelser. Veikle Balder er veldig opptatt av oppdrett på kaldblodshester og oppdretterenes vilkår, og synes derfor denne nye ordningen med oppdrettspenger er meget uheldig for oppdrett av travere i Norge! Dette er nå påpekt til DNT i et brev sendt med mail 27/1. Vil også påpeke at Veikle Balder lenge har jobbet for å likestille oppdrettspremiene for varmblods og kaldblods.

 

DNT styret har gjort vedtak om endring i oppdretterpenger fra og med 1. januar 2014, hvor det også fortsatt opprettholdes en skjevfordeling til fordel for varmblodshester. Kaldblodshestene er tildelt følgende prosentvis sats over en tidshorisont:( 15%  fra 2 – 5 år) (10% 6 – 9 år) (0% 10 – 15 år).  Det henvises til at det går mot en harmonisering mot andre nordiske land, som skal ha liknende regler og prosentsatser for oppdretterpremier. Uavhengig av hva en norskfødt hest tjener på sine starter i utlandet i løpet av karrieren, vil det utbetales maksimalt kr 50.000 i oppdretterpremier. DNT skal praktisere denne regelen med tilbakevirkende kraft, slik at hester som allerede (frem til 31. desember 2013), har oppnådd denne summen, mottar kr 0 i oppdretterpenger for løp i utlandet fra 2014. Her kan du se de nye satsene for oppdrettspenger: http://www.travsport.no/Nyhetsarkiv/2014/Januar/Nye-satser-for-oppdretterpremier/

 

Veikle Balder har i møte med DNT og de samarbeidene organisasjoner den 20.mars 2013 skriftelig  fremmet en sak vedrørende oppdretterpenger for kaldblods hester og forskjellsbehandlingen i forhold til varmblodshester.  Foreningen hevdet da at skjevfordelingen i prosent sats mellom kaldblod og varmblod måtte opphøre, og at rasene måtte likestilles, med likeverdige vilkår for begge raser. Videre ble saken tatt opp på nytt den 18. september i tilsvarende møte med DNT og samarbeidene organisasjoner i Oslo. Det kan også bemerkes at dette synspunkt ble fremmet fra foreningen under oppdretterseminaret i 2013 på Gardemoen.

 

 Når det gjelder opprinnelsen til at kaldblods i sin tid ble tildelt 15 % fram t.o.m 6 år, og varmblods 20 % t.o.m. 6 år, har vi fra DNT hørt en forklaring på hvordan denne skjevfordelsordningen oppsto. En videreføring av denne ordningen vil resultere i et A- lag og et B- lag for de to hesterasene, fremfor harmonisering. Kaldblodsrasen og travsport med kaldblodshester har lange og rike tradisjoner på landsbasis i Norge og representerer i betydelig grad selve «limet» i norsk travsport.

 

Veikle Balder står for et klart og ubetinget Ja! – til fortsatt kaldblodsoppdrett i Norge.  Skal så skje, må betingelser legges til rette for å drive avl og oppdrett av kaldblodshester. Veikle Balder er derfor i mot de nye kuttene i oppdrettspenger, som vil gi klart dårligere vilkår for oppdrettere av travere  av begge raser i Norge.

 

Slik situasjonen er i dag, med synkende bedekningstall, bør oppdrettspengene tilbake til tidligere nivå, samt at  oppdrett av kaldblodshester og varmblodshester likestilles med samme prosentsatser.  De beslutningene som nå er tatt vil føre til at flere ikke bedekker sine hopper, som igjen kan føre til at viktig genmateriale kan gå tapt. Da berører dette avlen direkte. Det vil også føre til at det blir færre løpshester, og derav også færre hesteeiere. 

 

Innsparinger må vi alle tåle, men midlene må fordeles riktig og rettferdig.  I en opphetet stemning om innsparingstiltak, kan en falle for fristelsen om å ta litt her, og litt der. Da er det lett og overse konsekvensene. Oppdretterene er den gruppen i travsporten som er opphavet til løpshester. For at det kan avholdes travløp må vi ha løpshester. Man kan undres over om det er viktigere for DNT å opprettholde Folkehesten enn å stimulere avl, som alle vet sliter fra før. 

 

Videre hevder DNT at det går mot harmonisering mot de nordiske land. På hvilken måte stimulerer eller oppmuntrer denne ordningen til å satse på norsk oppdrett, både for eksisterende og eventuelle nye interessenter? Vi er inne i en tid der vi, mere enn noensinne, bør dra lasset i samme retning. Det forutsetter forutsigbarhet over tid. Det betyr at rammebetingelsene for avl, må være langsiktige. Kutt generelt i norsk oppdrett er feil vei å gå. Skjevfordelingen i prosent sats mellom kaldblod og varmblod må opphøre, og rasene må likestilles, med likeverdige vilkår. Derfor ber Veikle Balder DNT i brev datert 27/1-14 om å se på vedtaket om nye rammer for oppdrettspenger på nytt. 

Veikle Balders styre

 v/styreleder Hans Emil Hansen

Smedheims Solan som føll hjemme hos Ole Sylte Heggset, tidligere leder i Veikle Balder, som også er fotografen her.
Smedheims Solan som føll hjemme hos Ole Sylte Heggset, tidligere leder i Veikle Balder, som også er fotografen her.

 

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.