Tragisk kutt i oppdretterpenger.

Unghingster på beite på Gran. Foto Hans Emil Hansen
Unghingster på beite på Gran. Foto Hans Emil Hansen

Etter at nyheten om kutt i oppdretterpenger ble vedtatt i DNT i forrige uke har det vært mange telefoner til Veikle Balder av oppdrettere som er oppgitt over endrede rammebetingelser. Veikle Balder er veldig opptatt av oppdrett på kaldblodshester og oppdretterenes vilkår, og synes derfor denne nye ordningen med oppdrettspenger er meget uheldig for oppdrett av travere i Norge! Dette er nå påpekt til DNT i et brev sendt med mail 27/1. Vil også påpeke at Veikle Balder lenge har jobbet for å likestille oppdrettspremiene for varmblods og kaldblods.

 

DNT styret har gjort vedtak om endring i oppdretterpenger fra og med 1. januar 2014, hvor det også fortsatt opprettholdes en skjevfordeling til fordel for varmblodshester. Kaldblodshestene er tildelt følgende prosentvis sats over en tidshorisont:( 15%  fra 2 – 5 år) (10% 6 – 9 år) (0% 10 – 15 år).  Det henvises til at det går mot en harmonisering mot andre nordiske land, som skal ha liknende regler og prosentsatser for oppdretterpremier. Uavhengig av hva en norskfødt hest tjener på sine starter i utlandet i løpet av karrieren, vil det utbetales maksimalt kr 50.000 i oppdretterpremier. DNT skal praktisere denne regelen med tilbakevirkende kraft, slik at hester som allerede (frem til 31. desember 2013), har oppnådd denne summen, mottar kr 0 i oppdretterpenger for løp i utlandet fra 2014. Her kan du se de nye satsene for oppdrettspenger: http://www.travsport.no/Nyhetsarkiv/2014/Januar/Nye-satser-for-oppdretterpremier/

 

Veikle Balder har i møte med DNT og de samarbeidene organisasjoner den 20.mars 2013 skriftelig  fremmet en sak vedrørende oppdretterpenger for kaldblods hester og forskjellsbehandlingen i forhold til varmblodshester.  Foreningen hevdet da at skjevfordelingen i prosent sats mellom kaldblod og varmblod måtte opphøre, og at rasene måtte likestilles, med likeverdige vilkår for begge raser. Videre ble saken tatt opp på nytt den 18. september i tilsvarende møte med DNT og samarbeidene organisasjoner i Oslo. Det kan også bemerkes at dette synspunkt ble fremmet fra foreningen under oppdretterseminaret i 2013 på Gardemoen.

 

 Når det gjelder opprinnelsen til at kaldblods i sin tid ble tildelt 15 % fram t.o.m 6 år, og varmblods 20 % t.o.m. 6 år, har vi fra DNT hørt en forklaring på hvordan denne skjevfordelsordningen oppsto. En videreføring av denne ordningen vil resultere i et A- lag og et B- lag for de to hesterasene, fremfor harmonisering. Kaldblodsrasen og travsport med kaldblodshester har lange og rike tradisjoner på landsbasis i Norge og representerer i betydelig grad selve «limet» i norsk travsport.

 

Veikle Balder står for et klart og ubetinget Ja! – til fortsatt kaldblodsoppdrett i Norge.  Skal så skje, må betingelser legges til rette for å drive avl og oppdrett av kaldblodshester. Veikle Balder er derfor i mot de nye kuttene i oppdrettspenger, som vil gi klart dårligere vilkår for oppdrettere av travere  av begge raser i Norge.

 

Slik situasjonen er i dag, med synkende bedekningstall, bør oppdrettspengene tilbake til tidligere nivå, samt at  oppdrett av kaldblodshester og varmblodshester likestilles med samme prosentsatser.  De beslutningene som nå er tatt vil føre til at flere ikke bedekker sine hopper, som igjen kan føre til at viktig genmateriale kan gå tapt. Da berører dette avlen direkte. Det vil også føre til at det blir færre løpshester, og derav også færre hesteeiere. 

 

Innsparinger må vi alle tåle, men midlene må fordeles riktig og rettferdig.  I en opphetet stemning om innsparingstiltak, kan en falle for fristelsen om å ta litt her, og litt der. Da er det lett og overse konsekvensene. Oppdretterene er den gruppen i travsporten som er opphavet til løpshester. For at det kan avholdes travløp må vi ha løpshester. Man kan undres over om det er viktigere for DNT å opprettholde Folkehesten enn å stimulere avl, som alle vet sliter fra før. 

 

Videre hevder DNT at det går mot harmonisering mot de nordiske land. På hvilken måte stimulerer eller oppmuntrer denne ordningen til å satse på norsk oppdrett, både for eksisterende og eventuelle nye interessenter? Vi er inne i en tid der vi, mere enn noensinne, bør dra lasset i samme retning. Det forutsetter forutsigbarhet over tid. Det betyr at rammebetingelsene for avl, må være langsiktige. Kutt generelt i norsk oppdrett er feil vei å gå. Skjevfordelingen i prosent sats mellom kaldblod og varmblod må opphøre, og rasene må likestilles, med likeverdige vilkår. Derfor ber Veikle Balder DNT i brev datert 27/1-14 om å se på vedtaket om nye rammer for oppdrettspenger på nytt. 

Veikle Balders styre

 v/styreleder Hans Emil Hansen

Smedheims Solan som føll hjemme hos Ole Sylte Heggset, tidligere leder i Veikle Balder, som også er fotografen her.
Smedheims Solan som føll hjemme hos Ole Sylte Heggset, tidligere leder i Veikle Balder, som også er fotografen her.