Uttalelse vedrørende oppdretterpenger på kaldblodshestens utenlandsstarter.

VB deler NHFs bekymring for avkortningen i utbetaling i oppdretterpenger for kaldblodshestens utenlandsstarter. Vi mottar henvendelser fra oppdrettere som kvier seg for å selge hestene sine ut av landet da dette vil medføre lavere utbetaling av oppdretterpenger. Dette er bekymringsfullt da auksjonen er en svært viktig markedsplass for omsetting av kaldblodshester.
Enkelte oppdrettere går også med tanker om å flagge ut sitt oppdrett til Sverige da de har bedre oppdrettersatser enn oss. Vi håper dette er tomme trusler, men signalene bør taes på alvor.
Om Norge og Sverige skal fortsette å være en felles arena for avl og konkurranse med kaldblodshester mener vi at oppdretterpremiene må harmoniseres. Dette mener vi også er intensjonen bak den Norsk-Svenske Kaldblodsavtalen. Vi anbefaler DNT å gå i dialog med ST slik at vi kan få en gjensidig avlsutveksling/konkurranseutveksling over grensen også i framtiden.

 

Fredrik Eng

Leder i Veikle Balder