Utvelgelsesprosessen DNT`s elitehopper

 

Veikle Balder stiller seg undrende til prosessen med å velge ut DNT’s Eliteavlshopper.

 

Veikle Balder er i utgangspunktet positivt til at avlshopper, med langt over gjennomsnittet god nedarvingsevne, gis tittelen DNT’s Elitehoppe. Det er derimot med forundring vi leser Per Erik Hagens leserbrev i TGN om utvelgelsen av Maud Mollyn som Eliteavlshoppe. Maud Mollyn er en av de beste avlshopper vi har hatt og det er med overraskelse vi konstaterer at hun ikke allerede står på denne eksklusive listen. Her har det, slik lederen av komiteen innrømmer, blitt gjort en feil. Finnes det flere åpenbare forglemmelser? Det er nå på høy tid at kriteriene for utvelgelsen av disse hoppene gjøres offentlig. Når opplagte eliteavlshopper ikke får sin rettmessige tittel, mister man tiltro til utvelgelsen. Veikle Balder foreslår at kriteriene for utnevning av elitehopper offentliggjøres og at det må være opp til hoppas eier å nominere sin hoppe til tittelen etter de vedtatte retningslinjer. De kriteriene som ligger på vår svenske søsterorganisasjon Sleipner sin hjemmeside, for utnevnelse av Elitehopper i Sverige, vil være et godt utgangspunkt for utarbeidelse av slike kriterier. Se http://www.sleipner.org/avel/elitavelsto Veikle Balder vil komme nærmere tilbake til denne saken i vår høringsuttalelse vedrørende ny avlsplan.

 

Fredrik Eng

Leder i Veikle Balder

 

IMG_9100

 

Kaldblodsforeningen Veikle Balder

Åsmund Sveens veg 19,

2407 Elverum

org nr 996004333

[email protected]