Vårnummeret 2020 er nå kommet til din postkasse! Her kan du blant annet lese om: «Kaldblodshestens helse og velferd» «Avlshopper og føll, hvordan ta vare på de» og «Hva var det med Lyngsvarten?» Meld deg inn om du ikke har fått bladet og vi sender det til din postkasse!

Veikle Balders Vårnummer 2020.

 Veikle Balders redaksjonskomite har ferdigstilt nok et medlemsblad. Bladet når medlemmene i disse dager.

Dette Vårnummeret, som er på 76 sider, har hestevelferd som tema. Bladet inneholder artikler om avlshopper- og unghesters trivsel og helse, forebygging av skader og sykdommer, grovfôr og oppstalling i et hestevelferdsperspektiv. Noen av de fremste fagfolkene på feltet i Norge, som veterinær Lars Moen og hovslager Aksel Vibe, har bidratt med artikler.

Selvsagt er det, som vanlig i Veikle Balders utgivelser, et historisk tilbakeblikk. Denne gangen er det Lyngsvarten, en hingst som ofte dukker opp i stamtavla til dagens elitetravere, som blir analysert. En annen artikkel handler om konsekvensene av påstått avlsfusk.

Vårnummeret 2020 inneholder også foreningstoff fra Veikle Balder. Bladet inneholder referat fra Generalforsamlingen 2020, en presentasjon av det nye styret og presentasjon av Veikle Balders Rabatthingster 2020 Det har selvfølgelig blitt satt av spalteplass til Nils Dagestad, vinneren av Veikle Balders Hederspris 2020.

Foreningens planlagte medlemstur til Sikkilsdalen i august er viet en egen artikkel. Veikle Balders seneste prosjekt, Den allsidige kaldblodshesten, har også fått spalteplass.

Vi ønsker dere hyggelig lesing!