Ved Knut Erik Leknes sin bortgang

Det var med sorg at vi i Veikle Balder mottok budskapet at Knut Erik Leknes hadde gått bort – Knut Erik var et entusiastisk, humørfullt medlem i vår forening, han deltok aktivt i vårt arbeid bla. som revisor.
Vi vil med dette lyse fred over hans minne.

 

Jakob Sæthre
Leder i Veikle Balder