Veikle Balder Cup 2020

Foto: Voje Maren vinneren av Veikle Balder Cup 2019 (hoppeklasse).

DNT har oppdatert informasjonen vedrørende løpsproposjoner framover på sin hjemmeside, se http://www.travsport.no/Sport/Storlop-og-unghestserier-2020/

Det er spesielt gledelig at kvalifiseringsløpene i Veikle Balder Cup vil gå som planlagt framover. De to kvalifiseringsløpene som har blitt avlyst, vil bli satt opp igjen. Sportssjef i Norsk Trav AS, Tron Gravdal, skriver:

To løp i Veikle Balder Cup skulle vært avviklet i den kjørefrie perioden. Disse to løpene vil erstattes av nye proposisjoner. Utover det kjøres Veikle Balder Cup som planlagt.

Følg med på de oppdateringene som er varslet. Vi satser på fulle felt og tette oppløpskamper! Veikle Balder stiller med seiersdekken og rosetter i samtlige løp som inngår i Veikle Balder Cup.

Veikle Balder Cup 2020

Nordsjø Odin vinneren av Veikle Balder Cup 2019 (åpen klasse) sammen med Vidar Tjomsland. Foto: Egle Morstad.