Veikle Balder i møte med Hestesportens sekretariat for næringsutvikling og samfunnskontakt.

 

Det Norske Travselskap har sammen med Jockeyklubben og Rikstoto dannet Hestesportens sekretariat for næringsutvikling og samfunnskontakt. Målsettingen for sekretariatet er å bedre rammebetingelsene for hestenæringen.  Grunnlaget for all hestenæring i Norge ligger i inntektene fra trav- og galoppsporten.

 

Lørdag 10. juni hadde Veikle Balder invitert Per Dag Hole fra sekretariatet for næringsutvikling og samfunnskontakt til møte på Bjerke. Fra Veikle Balder møtte Fredrik Eng og Vidar Arnesen. Formålet med møtet var å presentere Veikle Balder og foreningens arbeid for kaldblodshesten. Møtedeltakerne fikk også en orientering om kaldblodshestens historie og stilling innenfor travsporten i Norge. Kaldblodshestens flerbruksegenskaper og dens betydning som kulturbærer ble belyst. Gjennom sin utbredelse i landet har kaldblodshesten stor betydning for virksomhet og sysselsetting i distriktene. Den er også med på å opprettholde beiteområder og kulturlandskap rundt om i landet. Dette er argument som er spiselige for politikerne som avgjør våre rammebetingelser.

 

Møtedeltakerne fikk også en orientering om Hestesportens sekretariat for næringsutvikling og samfunnskontakt sitt arbeid.

 

Til vår store glede ønsket også Trond Olav Salte, Elin Bergseth, Espen A. Schem og Jan Kristian Øverdal fra styret i DNT å være tilstede på møtet. Møtet foregikk i en hyggelig tone med konstruktive meningsutvekslinger. Veikle Balder stilte seg til disposisjon som en positiv bidragsyter i arbeidet med å bedre rammebetingelsene for hestenæringen.

 

Fra venstre: Trond Olav Salte, Elin Bergseth, Espen A. Schem, Fredrik Eng, Vidar Arnesen, Per Dag Hole og Jan Kristian Øverdal.