Veikle Balder møter ulike departementer!

Lasse Holmen og Fredrik Eng i Landbruks og matdepartementet

Veikle Balder i møter med Landbruks og matdepartementet og Kulturdepartementet.

Kaldblodshestens økonomiske betingelsene er krevende og Veikle Balder krever nå en mer rettferdig fordeling av midlene vi har til rådighet i travet.

Kaldblodshesten representerer en viktig del av vår kulturarv og historie. Kaldblodshesten er en av de 4 særnorske hesteraser som samfunnet skal ta vare på. Den er en særdeles god flerbrukshest som er geografisk spredt over hele landet og skaper næringsvirksomhet for mange.

Kaldblodshesten er en ”amatørhest” og således en viktig brikke i spredning  av heste- kunnskap til ulike miljøer. Kaldblodshesten er sterkt medvirkende til at kulturlandskapet bevares.

Dette var noen av momentene som Veikle Balders leder Fredrik Eng og styremedlem Lasse Holmen diskuterte med byråkrater og politikere den 13.08.2019.

Landbruks og matdepartementet var første stopp. Dette departementet har blant annet ansvaret for de fire særnorske hesterasene.  De er også ansvarlig for Norsk Rikstotos konsesjon som skal være ferdig revidert senest 31.12.2021.

Vi møtte velvilje og gehør når vi presenterte foreningen og hesterasens behov og utfordringer. Spesielt ble innavlssituasjonen og de økonomiske utfordringene rasen står ovenfor diskutert.  Vi sitter igjen med et inntrykk av at Veikle Balder er en viktig samarbeidspartner for myndighetene.

Vi vil takke ekspedisjonssjef Gunnar Hagen og avdelingsdirektør Kristin Nummedal for et konstruktivt møte.

Turen gikk så videre til Kulturdepartementet hvor vi hadde gjort en avtale med statssekretær Frida Blomgren. I tillegg til å presentere foreningen og Kaldblodshestens rolle som flerbrukshest og kulturbærer, dreide møtet seg om spill monopolet og totalisatoravgiften.

Vi føler våre synspunkter ble tatt på alvor og at diskusjonen var fruktbar. Takk til statssekretæren.

Lasse Holmen og Fredrik Eng sammen med statssekretær Frida Blomgren(V) i Kulturdepartementet

 

Veikle Balder ønsker enda tettere samarbeid med myndigheter og politikere. Vi ønsker å være med å forme fremtiden for vår hesterase på alle ulike nivåer, dette arbeidet er tidkrevende og viktig!