Veikle Balder og Premiesjansen

Veikle Balder og Premiesjansen.

I Trav og Galopp-nytt nr. 36, 4. mai 2017 kommer det fram påstander om at Veikle Balder var i mot foreslåtte endringer i Premiesjansen høsten 2016. Påstanden er tatt ut av sin sammenheng og gir et feilaktig bilde av Veikle Balders holdning. Veikle Balder ønsker å presisere:

Bakgrunnen for at Veikle Balder ønsket å beholde den eksisterende ordningen var at det, i følge sportsavdelingens opplysninger, måtte flere hester til i den foreslåtte ordningen. Premiesjansen hadde fått en lunken mottagelse blant kaldblodsfolket for 2014-årgangen. Veikle Balders styre var positive til Premiesjansen og hadde som første prioritet å få i gang ordningen. I oktober ble Veikle Balder bedt om å uttale seg om følgende henvendelse, som gjengis i sin helhet:

 

Den 11. okt. 2016 kl. 09.39 skrev Jan Hedrén <[email protected]>:

Hei alle

Dette er en høringsmail.

Det vil fra januar 2017 bli mulig til påmelding for neste runde av «Premiesjansen».

Før vi spikrer neste omgangs regelverk må vi bli enige i eventuelle endringer/justeringer i opplegget.

Det vi husker fra forrige år er at det vedr kaldblods-hestene var et ønske om å endre rekkefølgen for løp inngående i premiesjansen.

Det vil si at man begynner med Derby/Hoppe-Derby som første mulig løp med dobbel premiering.

Deretter, som andre løp, kommer Kriteriet/Hoppe-Kriteriet som neste alternativ.

Hvis vi går for denne løsningen endres også antall hester som må meldes inn for at Premiesjansen skal tre i kraft.

Isteden for 50 hester, resp 140 hester for kaldblods, vil det bli mange flere som kreves for å uppnå «nivå 1».

Hva mener dere i saken?

Høringsfristen avsluttes 31.oktober.

 

Veikle Balder behandlet henvendelsen i styremøte 18. oktober 2016. Referatet fra styremøtet viser at:

  • Sak 7; Premiesjansen 2017:

Sportssjef i DNT, Jan Hedrèn, har bedt Veikle Balder komme med synspunkt på foreslåtte endringer vedrørende Premiesjansen 2017. De foreslåtte endringene vil kreve at flere hester meldes enn ved nåværende ordning. I år ble for få hester meldt slik at det ikke ble noen premiesjanse for kaldblodshestene.

Vedtak:

Veikle Balder ønsker å beholde dagens ordning vedrørende Premiesjansen, da det synes mest hensiktsmessige for å få i gang premiesjansen også for kaldblodshester.

 

Elverum 04.05.2017

 

Fredrik Eng, leder