Veikle Balder ønsker en diskusjon rundt innavlproblematikken!

 

 

Diskusjonen rundt innavlproblematikken har lange tradisjoner i Norge, like lange tradisjoner som den moderne hesteavl. Innavl/linjeavl har som hensikt å doble opp hensiktsmessige egenskaper i en hest. Denne formen for avl har til nå gitt positive resultater som en bedre og mer ensartet rase. På den annen side lurer ulempene. Genmaterial forsvinner som dugg for solen og ”innavlsdepresjonsspøkelset” ligger og lurer med bud om nedsatt fertilitet og medfødte misdannelser. Statistisk sett synker prestasjonene når man passerer IK 8%. Viljen til å utrede og gjøre noe med dette har vært mer eller mindre fraværende.

Før vi går videre er det nødvendig å definere noen begreper:

-Innavl: Dersom en og samme hest går igjen i både mors- og farsstammen til en hest, sier vi den er linjeavlet/innavlet på dette individet. Legger man sammen hvilken generasjon denne hesten går igjen i og får en sum lik eller mindre enn 6 sier man den er innavlet på dette individet. Hvis summen er 7-9 sier vi at den er linjeavlet. -Innavlskoeffisient: Måler den statistiske sannsynligheten for innavl i et individs gener, dvs sannsynligheten for at to alleler(egenskap som genet koder for) er fra samme opphav.

 

Hvordan ser det ut hos kaldblodshesten i dag? Alle innavlskoeffisientene som danner grunnlag for tallene i tabell 1 er basert på hestenes stamtavle i SophiaPedigree sine databaser.

 

 

 

Man ser at den gjennomsnittlige Innavlskoeffisienten har økt fra om lag 7,7% til ca 9,6% siden år 2000. Siden 2014 virker det som den har flatet ut omkring 9,5%. Vi ser også at det er langt flere individer som er innavlet de siste 5 årene enn tilfellet var på begynnelsen av 2000-tallet. Over en tredjedel av årskullene som har blitt født de siste 5 årene er innavlet 2×4, 4×2, 3×3, 3×2 og 2×3 på et individ, mot under 15% fra 2000 til 2005. Stadig flere velger å innavle 2×3 og 3×2 på et individ(ca 10%).

 

Den største trusselen for kaldblodsrasen generelt sett er den synkende populasjonsstørrelsen. En liten populasjon vil ha mindre genressurser tilgjengelig. I tabellen under ser man at det har vært en dramatisk nedgang i antall fødte kaldblodsføll de siste årene.

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
936 838 807 733 661 580 577 617 582

(Tall oppgitt av DNT)

 

 

Slik Veikle Balder ser det er det viktigste i denne diskusjonen å øke populasjonens størrelse, spesielt sett i lys av den økte innavlgraden hos rasen. Hvis det er behov for andre tiltak for å hindre tap av genmateriale så ønsker vi å finne ut av det. Kritiske spørsmål som reiser seg er:

 

-Hvor alvorlig er innavlsproblemet og hva er konsekvensene av å fortsatt avle slik vi gjør i dag?

-Hvordan vil innavlsgraden være i framtiden sett i lys av de framlagte fakta?

-Hvilke tiltak skal vi eventuelt sette inn for å motvirke økende innavlgrad?

 

Veikle Balder har ikke svar på alle disse spørsmålene, men ønsker at de belyses. Det finnes mye tilgjengelig forskning på temaet og mer kommer. Vi mener at om det skal være mulig å gjøre noe med det må et samlet miljø stå bak. Vi ønsker derfor en diskusjon i kaldblodsmiljøet om dette i tiden som kommer. Alle fakta og meninger må på bordet. Veikle Balder ønsker å kalle inn til et seminar under klasseløpshelga. Vi ser for oss at vi har innledende informasjon fra forskere og hestefolk med kunnskap om temaet. Deretter avsluttes seminaret med en diskusjon hvor vi forsøker å konkludere og komme fram til en felles forståelse.

 

Med kaldblodshilsen

Fredrik Eng For styret i Veikle Balder

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.