Veikle Balders årsmøte

årsmøte 2013

Veikle Balders årsmøte 2013 ble avholdt på Bjerke lørdag 23. februar. Valgkomiteens innstilling gikk enstemmig gjennom, og dermed er Hans Emil Hansen leder for ett nytt år. Ola Martin Aasen gikk ut av styret, og i hans sted ble Jonas Vevle valgt inn.

Årsmøtet vedtok også å innføre Veikle Balders hederspris, en pris som deles ut til en person som har gjort en ekstra stor innsats for kaldblodshesten.

 

Her er årsberetning og årsregnskap som ble presentert på årsmøtet.

ÅRSMELDING VB 2012

Årsregnskap 2012