Veikle Balders brev til DNT.

Veikle Balders brev til DNT vedrørende løpstilbud for hopper.

Brev til styret i DNT 05.03.17

Veikle Balder etterlyser tilbakemeldinger på innspill i forhold til tilrettelegging for avl og oppdrett.

Vedrørende utspill til DNT 21.03.17