Veikle Balders Generalforsamling 2021

Veikle Balders Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen ble gjennomført på Microsoft – Teams onsdag 24. mars. Det var første gang i Veikle Balders historie at Generalforsamlingen var nettbasert. En positiv effekt av nettbasert løsning var at medlemmer fra alle landsdeler, også fra Sverige, hadde anledning til å delta.

Generalforsamlingen ble gjennomført på sikkert vis under ledelse av ordstyrer Ingolf Herbjørnrød. Styrets Årsberetning for 2020 og regnskap for 2020 ble enstemmig godkjent, likeså det framlagte budsjettforslaget for 2021. Alle framlagte forslag ble enstemmig vedtatt. Valgkomiteens forslag ble i sin helhet vedtatt uten motkandidater.

Målfrid Vatne takket alle hun har vært styrekollega med gjennom årene for godt og lærerikt samarbeid. Arbeidet i Veikle Balder kommer til å fortsette i og med at hun ble valgt inn i både Utstillings- og Redaksjonskomiteen.

Den nyvalgte lederen, Sigmund Vister, takket for tilliten. Han var glad for å ha med et sterkt team med seg i det videre arbeidet, nå som han skal overta lederskapet etter Målfrid Vatne. Ola Martin Aasen ble valgt som nytt styremedlem.

Målfrid Vatne ble takket for sin enorme innsats i Veikle Balders tjeneste. Hun har vært styremedlem siden stiftelsen av Veikle Balder. I årene 2014 til 2019 var hun foreningens nestleder før hun ble leder i 2020. I tillegg har Målfrid vært primus motor for Veikle Balders Landsfinale. Hun har hatt viktige roller i utviklingen av medlemsbladene og oppstarten av Veikle Balders allsidighetssatsing.

Kjersti Løvseth ble takket for sin innsats som styremedlem siden 2017. Hun har lagt ned mye arbeid med Veikle Balders budsjett, hjemmesiden www.veiklebalder.no, Veikle Balders Rabatthingsteordning, innkjøp av seiersdekken til Veikle Balder Cup og profileringsartikler.

En stor takk fikk også Stine Marlen Bendiksen Frøhaug. Hun har vært første vara styremedlem siden 2018. Stine Marlen har deltatt på styremøtene og vært en konstruktiv bidragsyter i styret.

Protokollen fra Veikle Balders Generalforsamling 2021 legges ut så snart den er godkjent.