Veikle Balders Generalforsamling 2021

Veikle Balders Generalforsamling 2021 utsettes til andre halvdel av mars.

Innkalling til Veikle Balders Generalforsamling 20. februar 2021, stod på side 78 i Årskavalkaden 2020. I innkallingen ble det tatt forbehold om endringer, også med hensyn til dato, som følge av Covid-19 situasjonen.

I Veikle Balders lover, § 5, Generalforsamlingen, heter det at «Generalforsamling avholdes en gang pr. år innen mars måneds utgang».

Veikle Balders styre har vurdert den siste tidens Korona-situasjonen. Vi mener det er liten sjanse for at det lar seg gjøre å arrangere en fysisk Generalforsamling innen utgangen av mars måned. Det er fortsatt smittede og syke personer med Covid-19. Den mer smittsomme varianten av Covid-19 har også kommet til Norge, og det forverrer situasjonen ytterligere. Helsemyndighetenes planer for vaksinering tilsier at få mulige deltagere på Veikle Balders Generalforsamling har rukket å bli ferdig vaksinert til slutten av mars.

En Generalforsamling på digital plattform krever andre typer forberedelser enn en fysisk Generalforsamling.

Veikle Balders styre har derfor bestemt å utsette Generalforsamlingen 2021 til andre halvdel av mars. Generalforsamlingen vil bli gjennomført på digital plattform. Fristen for å fremme forslag til Generalforsamlingen utsettes tilsvarende.

Følg med på www.veiklebalder.no eller ta kontakt med styret for nærmere informasjon om nøyaktig tidspunkt og pålogging til møtet.

Alle saker og dokumenter som skal behandles på Veikle Balders Generalforsamling 2021 vil bli lagt ut på hjemmesiden to uker før Generalforsamlingen.

 

Mvh

Veikle Balders styre v/Vidar Arnesen