Veikle Balders generalforsamling 24.02.18.

Sakspapirene til Veikle Balders generalforsamling 24.02.2018 er nå tilgjengelige. Dokumentene presenteres i den rekkefølgen de skal behandles på generalforsamlingen. Styret ønsker alle medlemmer velkommen! 

Sakspapirene finner du HER!