Veikle Balders Hederspris 2018.

 

Etter Veikle Balders Generalforsamling i kveld ble det delt ut to Veikle Balders Hederspriser. 
Både Henrik Kulblik og Tor-Martin Moe fikk velfortjent prisen. For begrunnelse se nedenfor.

 

 

 

 

Veikle Balders Hederspris 2018 tildeles Henrik Kulblik.
Styrets begrunnelse for tildelingen er:

 

· Hans kontakt og kommunikasjon med hester er noe helt spesielt. Allerede som barn fikk han overta en av farens hester, en hest som hadde store psykiske utfordringer. Gleden hos gutten var stor da han opplevde at han kunne kommunisere og samarbeide med denne hesten. Han fikk den til å føle seg trygg. Tryggheten og samarbeidet førte til mange seire på travbanen for hesten.

· I voksen alder har han blitt kjent som en dyktig amatørtrener og kusk. Tidligere gjorde han seg bemerket på travbanen med hester som andre hadde gitt opp.

· Nå for tiden har han stor suksess i løpsbanen med hester fra sitt eget kvalitetsoppdrett.

· Han har vist det norske folk ulike bruksområder for kaldblodshesten.

· Han har vist hvordan allsidig bruk av kaldblodshesten gir hesten fordeler i travløp, både fysisk og ikke minst psykisk.

· I ung alder fikk han store utfordringer med reumatismeplager. Han har vist hvordan arbeid med hest i skogsarbeid har gitt ham selv store helsegevinster. Dette er et budskap han har stått fram med i riksdekkende media. På den måten har han også stått fram som en fremragende ambassadør kaldblodshesten. Måten han har framstått på bør være et eksempel til inspirasjon og lærdom for andre.

 

 

Veikle Balders Hederspris 2018 tildeles Tor-Martin Moe.
Styrets begrunnelse for tildelingen er:

 

· Han har oppdrettet et stort antall storløpsvinnere på et relativt lite antall avlshopper.

· Som amatørtrener har han trent fram en rekke storløpsvinnere, de fleste fra eget oppdrett. Mange vil hevde at han er landets beste trener av kaldblodshester.

· I premieskapet på hjemgården står en imponerende premiesamling. En seierspokal fra kriteriet, tre kongepokaler, to derbypokaler, et Laumb-fat og to Meyerpokaler, er et lite utvalg fra premiesamlingen.

· Han har vært raus med å dele sine erfaringer med andre gjennom kurs og foredrag rundt omkring i landet.

· Han har vært en aktiv travsportspolitiker. Det lokale travlaget har hatt glede av hans innsats i styret i snart 30 år.

Han har vært sitt travforbunds representant i DNT-styret og medlem av DNT`s avlskomite. Etter hans egen vurdering er forhandlinger og utarbeiding av den første norsk – svenske avlsplanen for kaldblods hans største innsats for kaldblodshesten.