VEIKLE BALDERS HEDERSPRIS UTDELT

Veikle Balders hederspris 2014.

Jan Schou mottar Veikle Balders Hederspris fra styreleder Hans Emil Hansen
Jan Schou mottar Veikle Balders Hederspris fra styreleder Hans Emil Hansen

 Hedersprisen kan tildeles hesteiere, oppdrettere og personer som organisasjonsmessig har gjort en særlig fortjenstefull innsats, i samsvar med foreningens formål.

For å vise til at Veikle Balder setter pris på det arbeidet som har vært gjort for kaldblodshesten i en årrekke, ble Jahn Schou og Jon A Høgstad hedret under Generalforsamlingen til Veikle Balder på Bjerke lørdag kveld (8/3-14).

Jon A Høgstad var dessverre forhindret fra å komme.

 

Mvh Hans Emil Hansen.

 

Se også egen fane om Veikle Balders Hederspris her.

Veikle Balders Hederspris 2014.