Veikle Balders Landsfinale 2020

Veikle Balders Landsfinale 2020

Gull Odina Beste Hopppe og Dagens Hest 2019.

Utbruddet av Coronavirus har gitt hele landet flere utfordringer og endringer i vårt vanlige liv og virke, også for Veikle Balders Landsfinale. Norsk Hestesenter (NHS) har avlyst alle regionale utstillinger fram til 1/8-20 pga. Corona-situasjonen. De utstillinger som skulle vært før 1. august vil ikke bli avholdt. Veikle Balder har brukt NHS sine utstillinger som kvalifiseringer til Landsfinalen. Disse vil nå ikke bli landsdekkende og flere av de største utstillingene vil ikke bli arrangert. Derfor arbeider Veikle Balders utstillingskomite med alternative kvalifiseringsbestemmelser i dette unntaksåret.

Veikle Balders utstillingskomité vil, så fremt det lar seg gjøre, arrangere Landsfinalen 2020 som planlagt helgen 9.-10. oktober. Per dags dato har vi ikke oversikt over hvilke begrensninger myndighetene legger på arrangement av vår størrelsesordning i oktober, men Veikle Balder vil selvsagt forholde seg til myndighetenes råd, bestemmelser og smittevernregler

Vi kommer tilbake med bestemmelser for deltakelse og gjennomføring så snart vi har noe mer oversikt over myndighetenes krav og råd i gjeldende situasjon.

Målfrid Vatne

Leder Veikle Balder

Egle Morstad

Leder Veikle Balders utstillingskomite