Veikle Balders Vårnummer 2017 sendes alle medlemmer i begynnelsen av mai.

vårnummer

 

Veikle Balders medlemsblad Vårnummeret 2017 er nå sendt til trykkeriet. I år er det et temanummer som handler om den allsidige kaldbodshesten. Veikle Balders første formålsparagraf lyder som følger: «Å fremme avlsarbeidet på en måte som ivaretar hestens allsidighet til beste for samfunnet». I Vårnummeret har vi tatt tak i dette med allsidigheten til vår fine rase.  Vi har artikler ulike kaldblodshester som brukes til flere grener innom hestesporten, som kjøring, ridningens flere grener, skogsarbeid mm. Vi har hatt en konkurranse der folk har sendt inn bilder og fortellinger om allsidige kaldblodshester rundet om i landet. Vi fikk inn mange bidrag. Noen av bidragene er vist ei en bildekavalkade, som viser en fin bedde av hva kaldblodshester kan brukes til. En artikkel om våre allsidige championhingster finns også med. Videre er det våre vanlige Vårnummersaker som presentasjon av styret, «Lederen har ordet», om hedersprismottageren Tor Finstad og referat generalforsamlingen mm. Artikkel nr. tre i serien om kaldblodsavl er også med. I år heter den «Kaldblodshoppa på avlsstasjon».

Vårnummeret vil BARE bli sendt ut til medlemmer i Veikle Balder. Er du ikke medlem, men ønsker å bli det og få Vårnummeret 2017, så kan du melde deg inn i foreningen HER.

Det er viktig at Veikle Balder har din korrekte adresse nå når Vårnummeret skal sendes ut. Har du endret adresse eller fått ny gateadresse i det siste, så send oss en adresseendring på [email protected]

 

For redaksjonskomiteen

Målfrid Vatne